Je skutečně nutné mít v jedné domácnosti více automobilů?


Není to tak dávno, co byl osobní automobil považován za takÅ™ka luxusní zboží. To vÅ¡ak již neplatí. Dnes najdeme osobní auto v každé rodinÄ›, pÅ™iÄemž valná vÄ›tÅ¡ina jich vlastní více než jedno. VÄ›tÅ¡inou platí, že každý Älen, vlastnící Å™idiÄský průkaz, má svůj vlastní vůz.

 

Vzhledem k tomu, že auto rozhodnÄ› nepatří mezi základní životní potÅ™eby, je rozhodnÄ› dobré se ptát, zda je nÄ›co takového skuteÄnÄ› nutné. Koneckonců, dříve byli lidé rádi, pokud mÄ›li v rodinÄ› pouze jeden vůz, a pÅ™ežili také. Co je dnes jinak?

 

nový automobil

 

ZmÄ›nilo se pÅ™edevším to, že automobily se staly mnohem dostupnÄ›jšími. Zejména ceny ojetých vozů klesly tak, že si jej může dovolit prakticky každý. Není tedy divu, že si jej opatÅ™uje stále více lidí. Každé auto totiž znamená znaÄné zvýšení pohodlí.

 

V první Å™adÄ› se již není nutné domlouvat, kdo si vezme auto, například pokud oba manželé jedou do zamÄ›stnání, a kdo pro koho pÅ™ijede. Oba jsou tak pány svého Äasu, což je výhodné, pokud mají oba jinou smÄ›nu. Pokud jde například jeden na ranní a druhý na noÄní, není potÅ™eba se starat o to, jak se vlastnÄ› do práce dopravíme.

 

hustý provoz na silnici

 

Také je pravdou, že dnes se mnohem více cestuje, a to jak do zamÄ›stnání, tak i v osobním životÄ›. Není výjimkou, když sid například jeden Älen rodiny zajede například do specifického obchodu v jiném mÄ›stÄ›. Nyní již kvůli tomu nemusí blokovat automobil, a ten druhý tak může také jet, kam potÅ™ebuje.

 

Zdálo by se tedy, že se jedná o veskrze pozitivní vÄ›c. Tak tomu vÅ¡ak ani zdaleka není. Je potÅ™eba si uvÄ›domit, že s narůstajícím poÄtem vozidel na silnici narůstá také poÄet dopravních nehod, stejnÄ› jako Å¡kodlivé vlivy na životní prostÅ™edí, aÅ¥ už ty přímé z výfukových plodin, nebo nepřímé způsobené rozÅ¡iÅ™ováním a opravami silnic.

 

Proto je dobré se zamyslet nad tím, zda více aut skuteÄnÄ› potÅ™ebujete, a zda se bez nich opravdu neobejdete. Věřte, že přírodÄ› tím prospÄ›jete.