Prodlužte životnost svého mobilu


DostateÄná ochrana

Mobilní telefon se dá používat k mnoha věcem, protože i přes kompaktní rozměry má solidní výkon a existuje na něj spousta různého softwaru, takže klidně ho můžeme využívat několik hodin denně k práci i k zábavě. Pokud si koupíme nový mobil, tak je to rozhodně radostná událost, ovšem aby nám tato radost vydržela, tak je potřeba se k zařízení vhodně chovat, protože přeci jen je to citlivé zařízení.

zabezpeÄení mobilu

Jako první bychom na nÄ›j mÄ›li zakoupit kvalitní ochranu displeje a pouzdro, protože každému se může stát, že mu zařízení spadne Äi by se mohlo o nÄ›co poÅ¡krábat, pÅ™iÄemž je to rozhodnÄ› Å¡koda. KromÄ› ochrany z vnÄ›jÅ¡ku je potÅ™eba také zevnitÅ™, což znamená, že bychom mÄ›li mít nainstalovaný a stále aktivní dobrý antivirový program. Internet je sice skvÄ›lá možnost, jak být ve spojení se svÄ›tem, ale také bychom z nÄ›j mohli bohužel chytnout nÄ›jaký ten Å¡kodlivý software, který by nám mohl ukrást osobní informace nebo peníze.

Baterie zařízení

Abychom mohli mobil požívat kdekoli si zamaneme, a to klidnÄ› daleko od přístupu k zásuvce, tak má baterii a z ní jsou souÄástky krmeny. DneÅ¡ní baterie mají sluÅ¡nou kapacitu i pÅ™es malé rozmÄ›ry, takže běžný uživatel nemusí celý den Å™eÅ¡it dobíjení svého zařízení. Baterie je vÅ¡ak souÄástkou, kterou uživatelé na svém mobilu mÄ›ní, což nÄ›co pochopitelnÄ› stojí. Je to dáno tím, že po urÄitém poÄtu dobíjecích cyklů zaÄne její kapacita klesat.

nabíjení mobilu

Abychom si ji uchovali co nejdéle v dobré kondici, tak to chce nenechávat ji hloubkovÄ› vybít a nejlépe dobíjet pouze tÅ™eba do 90 %. Co se týÄe noÄního nabíjení, tak není vhodné, aby se baterie nabila tÅ™eba za 1,5 hodiny a dalších 6,5 byla pÅ™i plném napÄ›tí stále pÅ™ipojena k zásuvce. NaÅ¡tÄ›stí dneÅ¡ní zatížení mají funkce nazvané nÄ›co jako optimalizované noÄní nabíjení, kdy se kapacita doplňuje Å¡etrnÄ› a postupnÄ›, pÅ™iÄemž k plnému nabití dojde až než budeme vstávat.