Výstavba garážového stání se základovou deskou

Preferujete na své zahradě spíše kryté, zastřešené stání v podobě dřevěné konstrukce, nežli klasickou garáž? Automobil bývá chráněný pod stáním téměř stejně, jako v garáži, významný rozdíl by byl jen u vytápěných garáží, které jsou například součástí rodinného domu. Garážová stání lze zhotovit buď ve formě jednoduché dřevěné konstrukce, zajištěné základovým vybetonovaným věnem, anebo se stání buduje na základové desce. Výhodou desky je to, že se podlaha pod střechou snáze udržuje v čistotě, a lze ji využít i pro jiné účely, například pro umístění zahradního nábytku a posezení, jako podklad pro některé pracovní činnosti (přesazování rostlin, výroba nábytku a bytových doplňků) atp.

rypadlo na stavbě

Výstavbu lze realizovat i svépomocí, sestavení konstrukce nebývá složité a práci zvládnete s několika šikovnými řemeslníky během jednoho týdne. Někteří kutilové si na to troufnou i sami, ovšem vhodné je, vzhledem k hmotnosti dřevěných trámů a kovových nosníků, mít k ruce alespoň jednoho pomocníka. Co by však mělo probíhat mimo vás, je výstavba základové desky. Zejména zemní práce v Praze i kdekoli jinde by měla realizovat specializovaná firma, která si poradí i s rozsáhlou plochou pro dva automobily, anebo pokud se současně s garážovým stáním staví i pergola či altán.

zemní práce

Vyhloubení výkopů se provádí strojně nebo ručně, záleží na podmínkách, obtížnosti terénu a přítomnosti inženýrských sítí umístěných pod povrchem země. Někde je zapotřebí hloubit pouze s ručním nářadím, například pokud se v prostoru nachází vzrostlé stromy, elektrické vedení a některé zahradní stavby. Základovou jámu je někdy nutné zajistit bezpečnostním pažením, toto je podmínka k tomu, aby se terén nesesouval a nedošlo k zavalení osob. Profesionálové dobře znají pracovní postupy a bezpečnostní opatření, můžete tedy být bez obav, že práce bude probíhat podle předem stanovených ujednání a harmonogramu.