Co je smyslem života?


Je velice těžké říct, proč jsme a světě. Podle některých se jedná pouze o náhodu, která způsobila, že se ze zvířecích předků vyvinuli dnešní rozumní a myslící lidé, kteří jako jediní jsou schopni přemýšlet nad tím, co je jejich úkolem na světě. Jiní se právě naopak domnívají, že zde máme každý svůj úkol, který máme splnit, a to je také to, co nás v životě bude naplňovat. Ať již mají pravdu jedni nebo druzí, je velmi důležité, abychom zde na zemi měli něco, co nám v životě bude dávat dlouhodobější smyslu, kterému se budeme moci věnovat. Někteří vidí tento svůj úkol ve starosti o rodinu. Rodina se totiž bere jako základní splnění lidských potřeb.

podnikání

Všichni bez rozdílu toužíme po tom, aby nám byl někdo blízký, aby nám rozuměl a abychom měli domov, kam se vracíme. V rodině se totiž odehrávají různé situace, které přirozeně kopírují lidský život. Jako právě to, že se s někým poznáme, prožijeme spolu mládí a přivedeme na svět potomky. Tito nejdříve vyžadují naši péči a následně začínají žít svůj vlastní život, ve kterých již nejsme hlavními aktéry, ale stále jsme do něho zapojeni. Takto se můžeme dožít stáří, během kterého si uvědomíme, že máme vedle sebe milovanou osobu a život byl ve svém celku vlastně vydařený a úspěšný.

rodina

Že jsme jej prožili pro lidi okolo sebe, což mělo význam, a tedy si nemáme co vyčítat. Přesto někdo svůj smysl v tomto scénáři nevidí a raději se obětuje třeba pro firmu, kariéru nebo pomoc jiným, kteří ji potřebují. Možností je spousta a není možné říci, že některá z nich je špatná. Například vedení vlastní firmy, aby byla prosperující a výdělečná není nic snadného. Ale například najít si pro svou firmu virtuální sídlo Ostrava je velkým pomocníkem pro své zviditelnění a dobrá reklama pro větší povědomí mezi běžnými spotřebiteli a potencionálními kujícími.