Politika všude kolem


Ani nevíte, jak já sama jsem byla opravdu hodnÄ› naÅ¡tvaná, když mi můj partner Å™ekl, že chce být v politice. A absolutnÄ› nechápu, co to mého partnera popadlo, protože vždycky jsme si oba dva říkali, že nikdy nepůjdeme do politiky, a to hlavnÄ› z toho důvodu, protože v politice jsem už dvakrát byla a Å™eknu vám, že to je opravdová katastrofa. Už tohle vážnÄ› nikdy nechci zažít. Nechci zažít to, že já bych zase byla v politice a každý by mi nadával. Věřte mi, že není to úplnÄ› jednoduché, když jste v politice, protože když jsem tam byla, tak mÄ› každý odsuzoval a nyní jistÄ› také víte a dáte mi za pravdu, že když je ÄlovÄ›k v politice a opravdu není potom oblíbený, že nÄ›kdy opravdu straÅ¡idelné a složité jít ven nÄ›kam do spoleÄnosti.

Politické znaÄení.

Proto si myslím, že hlavnÄ› politici a politiÄky to musí mít v životÄ› opravdu hodnÄ› složité, protože není jednoduché mít potom volný Äas anebo nÄ›kam chodit sama, když takhle vidím tÅ™eba jak na nÄ›které politiky lidé nadávají, tak osobnÄ› já bych mÄ›la strach vyjít ven nebo bála bych se také dokonce vyjít nÄ›kam na ulici anebo do baru. MÄ›la bych strach, že se nÄ›kde tÅ™eba například opijí. A ihned mÄ› každý bude nÄ›kde pozorovat anebo by mÄ› každý nadával, že tam politiÄka a že pijí alkohol. Copak to znamená, že když jsem politiÄka, že nemůžu také pít alkohol, že se nemůžu tÅ™eba jednou za rok pořádnÄ› opít?

V politice jde o peníze.

Podle mého názoru tohle je zase taková veliká nevýhoda politiÄek a politiků anebo kohokoliv slavného. Když je slavný a když je v televizi, prostÄ› musí udržovat nÄ›jaké dekorum, což je podle mého názoru úplná blbost. ProÄ by tohle lidé mÄ›li dÄ›lat, když vlastnÄ› vůbec nechtÄ›jí? Copak politik je úplnÄ› nÄ›co jiného než obyÄejný ÄlovÄ›k, který tÅ™eba pracuje ve Å¡kolství anebo v obchodÄ›? Tohle je podle mého názoru jenom pÅ™ehánÄ›ní. A takové Å¡katulkování. Proto jsem si Å™ekla, že kdybych mÄ›la partnera v politice, tak bych to už rozhodnÄ› nechtÄ›la, proto mu to rozmlouvám a budu doufat, že si to rozmyslí.