Bourací práce za vás provedou profesionálové

Zakoupili jste stavební nebo rekreační pozemek, na jehož povrchu se nachází zbytky staveb, které je zapotřebí odstranit? Toto je poměrně častý jev a stačí nahlédnout do katalogů některých realitních kanceláří, co vše jsou lidé schopni prodat. Mnoho objektů je ve stavu, který již vyžaduje demolici, a rekonstrukce by se tu vůbec nevyplatila, a některé zahradní stavby, jako jsou garáže, kůlny či dřevníky, mohou dokonce ohrozit chatrnou konstrukcí a vadami ve statice lidské životy.

starý dům

Bourací práce se možná zdají snadné, prostě popadnete do ruky nějaký vhodný nástroj, například těžké dvouruční kladivo, a jde se na věc. Jeden úder za druhým, a už se drolí cihly, odpadává omítka a rozpadají se kameny. To je ale velmi zkreslená představa, v terénu totiž narazíte na řadu překážek a někdy je jejich překonání nad lidské síly. Některé úkony vyžadují mechanizaci, někdy i těžké stavební stroje, a v první řadě je nutné dbát na bezpečnost při práci, protože u chatrných staveb snadno dojde k jejich zřícení či sesuvu nestabilního podloží.

interiér starého domu

Ve skutečnosti jsou bourací práce poměrně náročnou činností, kdy je třeba nejprve provést důkladnou analýzu, a to zejména tehdy, bourá-li se pouze část objektu, na který již navazuje stavba, která zůstane zachována.

Velmi také záleží na rozsahu bouracích prací, něco jiného je vybourání futer pro jedny dveře a jejich následné vyzdění, a úplně jiný ráz činnosti proběhne u demoličních prací při srovnávání se zemí patrového domu se sedlovou střechou. Oslovíte-li profesionály s drobnou i rozsáhlou zakázkou, můžete si být jisti, že po důkladné analýze situace přímo v terénu budete mít k dispozici spolehlivého partnera pro demolici a vyklizení objektů včetně odvozu sutin a jakéhokoli typu odpadu. Demoliční a vyklízecí práce probíhají po celý rok, ovšem doporučujeme zakázku domluvit s určitým předstihem alespoň několika dnů.