Dojezd elektromobilů


Různé okolnosti

Výrobci vozidel s elektrickým pohonem mnohdy udávají poměrně dost vysoký dojezd svých elektromobilů, ovšem v praxi se na něj dostaneme horko těžko. Mnoho vnějších faktorů může dojezd dost snižovat. Jsou to třeba mrazy, ovšem u mnoha vozidel je vyhřívání baterie, které tento negativní vliv dost omezí.

dobíjení auta

Jako běžný uživatel můžeme spotÅ™ebu ovlivnit dobrým nahuÅ¡tÄ›ním pneumatik, aby k jejich odvalování nebylo potÅ™eba tolik energie. Moderní vozy hlídají nahuÅ¡tÄ›ní sami, takže pÅ™i poklesu tlaku Vás upozorní. Také je jasné, že spotÅ™eba roste s hmotností, pÅ™iÄemž elektromobily jsou těžké sami od sebe, takže v nich nevozte těžké zbyteÄnosti. Dojezd výraznÄ› také sníží nosiÄ na stÅ™eÅ¡e, protože odpor vzduchu dost stoupne. Jestliže vůz nemá tepelné Äerpadlo, tak pÅ™i vytápÄ›ní spotÅ™ebuje dost elektÅ™iny. Potíž je také v létÄ›, protože tropické teploty a zahřívání baterie není také úplnÄ› to pravé oÅ™echové.

Rekuperace

StejnÄ› jako u spalovacího motoru se nám vyplatí jezdit rozvážnÄ› a snažit se pÅ™edvídat. ZbyteÄné zrychlení pÅ™ed kolonou ve mÄ›stÄ› nám nepÅ™inese úsporu energie ani Äasu. Proto je spíše lepší defenzivnÄ›jší způsob jízdy. Co nás vÅ¡ak hodnÄ› zajímá je rekuperace. Díky ní totiž dokážeme za jízdy pomocí brždÄ›ní baterii dobíjet, takže náš dojezd na jedno nabití může být opravdu výraznÄ› vyšší. U mnoha aut si můžeme nastavit její intenzitu, pÅ™iÄemž vyplatí se ji mít na co nejvyšší možný stupeň.

vůz Tesla

Když sundáme nohu z plynu, tak to výraznÄ› pocítíme, protože vůz zaÄne citelnÄ› zpomalovat. Na to je potÅ™eba si skuteÄnÄ› zvyknout, ovÅ¡em má to Å™adu výhod. KromÄ› sluÅ¡ného dobíjení totiž Å¡etříme brzdy, protože je budeme potÅ™ebovat o dost ménÄ›. Když tedy budeme dojíždÄ›t, tak sundáme dostateÄnÄ› vÄas nohu z plynu, pÅ™iÄemž postupnÄ› si vybudujeme dobrý odhad, kdy je dobrý okamžik a případnÄ› nakonec pro plné dobrzdÄ›ní.