Hobby a ti druzí


MyÅ¡leno je to spíše tak, že jedinec rád provozuje urÄitý sport. Nemusí být zrovna profesionál, ale prostÄ› to dÄ›lá rád. Je to jeho hobby. A ostatní se chodí jen dívat, protože to zase baví je. VezmÄ›me si příklad. Ne, ani fotbal ani hokej, ale nÄ›co jednoduššího, například lukostÅ™elbu. Kdo z kluků kdy neohnul nÄ›jakou vÄ›tev, aby tam poté pÅ™ivázal provaz a tím mÄ›l luk. Stal se z nÄ›j Vinnetou a byl hrdina. MinimálnÄ› ve svých oÄích. ÄŒasem to pÅ™eÅ¡lo a nyní jen s úsmÄ›vem vzpomíná, jak jeho luk střílel za roh, ale byla to legrace. OvÅ¡em ne vÅ¡echny kluky to v pubertÄ› pustí. NÄ›které ne.

lukostřelec

Ti si sehnali knihy a pokusili se udÄ›lat luk lepší, stejnÄ› jako šípy, aby to nestřílelo doleva, ale rovnÄ› a aby Å¡el také alespoň obÄas trefit terÄ. Když se to sem tam podaÅ™ilo, objevilo se další nadÅ¡ení a chtÄ›lo by to, kdyby ten šíp zůstal trÄet v tom terÄi. A opÄ›t se shánÄ›ly knihy, kde se dalo a vyrábÄ›lo se to vÅ¡elijak na kolenÄ›, než se pÅ™iÅ¡lo do prvního lukostÅ™eleckého kroužku. Zde si kluci jen potvrdí to, co už vÄ›dÄ›li, že luk se dávno nepodobá luku, ale spíše soustavÄ› kladek. Tedy v tom případÄ›, že by chtÄ›li dÄ›lat lukostÅ™elbu závodnÄ›. Tak zde jaksi svými výrobky neuspÄ›jí. Ty jsou leda tak na hraní ale jinak k niÄemu. Nyní se to zaÄne dÄ›lit na dva tábory. Jedni tvrdí, že to už není ta pravá lukostÅ™elby a odchází, aby dál stříleli klasickým dÅ™evÄ›ným lukem a ten moderní už nechtÄ›jí vidÄ›t.

pohádková bytost

Druzí zase ponechávají svůj výrobek stranou a zaÄnou se tomu vÅ¡emu kolem vÄ›novat závodnÄ›, tedy se z nich stávají lukostÅ™elci. A to je musí skuteÄnÄ› bavit. Tedy, je to jejich hobby. Pokud byste také mÄ›li zájem, není jistÄ› problém najít si nÄ›jaký lukostÅ™elecký klub který byste mÄ›li blízko. Jen vás musím varovat, že tohle není nejlacinÄ›jší koníÄek. Kvalitní kladkový luk stojí i dvacet tisíc. Ale jsou samozÅ™ejmÄ› i levnÄ›jší.