Dá se použít řezačka na dlažbu i na řezání jiných věcí?UrÄitÄ› to není problém a dá se použít Å™ezaÄku na dlažbu i na Å™ezání dlaždiÄek, mozajek, svinuté keramiky, skla a kameny do šířky 16 mm. TlustÄí materiál by se do Å™ezaÄku už neveÅ¡el a není proto možné ho Å™ezat. CelkovÄ› působí Å™ezaÄka na materiál tlakem až 1 000 kg, takže bezpeÄnÄ› uřízne téměř cokoliv bez vÄ›tších problémů. K vÄ›tší pÅ™esnosti slouží vodící postranní držáky a různé úhlomÄ›ry, který zajistí pÅ™esný úhel Å™ezu. Řeže se na odpružených deskách. VÄ›tÅ¡inou se používá Å™ezací koleÄko z tvrdého kovu o průmÄ›ru 22 mm. Pro lepší ovladatelnost a snadnou práci a údržbu se používá ložiskové vedení. PÅ™i pÅ™epravÄ› se dá hlava zajistit pojistkou proti poÅ¡kození a otevÅ™ení.