Proč koupit nemovitost v Chorvatsku a odstěhovat se tam


Naše země patří k nejkrásnějším v Evropě a dle mínění některých z nás dokonce na celém světě. Máme zde k dispozici obrovské množství historických pamětihodností a celou řadu zajímavých přírodních krás počínaje nížinami a říčními toky a konče hornatými úseky podél hranic republiky. Můžete se vypravit do kteréhokoli kraje či okresu a v každém z nich objevíte něco, co stojí za návštěvu a alespoň krátké zastavení.

moře v Chorvatsku

Přece jen tu ale něco schází. Moře a intenzivnější sluneční svit.

Koupit nemovitost v Chorvatsku znamená přiblížit se více slunečnému počasí, prožívat mírnější zimy a hlavně si užít to, co doma nemáme ani náznakem. Můžete se tu snažit sypat sůl ve velkém třeba do zahradního bazénu, ale nikdy váš postup nedokáže zcela nahradit tamní atmosféru, podmořský život a okolní vegetaci, lépe přizpůsobenou spíše subtropickým podmínkám. Slaná voda v bazénu zkrátka není moře.

život u moře

Jestliže pořídíte v Chorvatsku apartmán v blízkosti mořského pobřeží, budete mít k dispozici lépe ionizovaný vzduch, což je pro našince, zvláště ve velkých městech, jedním z nejvážnějších civilizačních problémů. Navštívíte-li meteorologické weby, například oficiální web ČHMÚ, zjistíte, že se tam řeší kvalita ovzduší, co se týče oxidů dusíku a síry či přízemní ozón, ale nikde nefiguruje položka ionizace.

Je-li v ovzduší převaha kladných iontů, což je například v blízkosti továren, silného automobilového provozu, u počítačových tiskáren, kopírek, skenerů, televizorů, velkoplošných monitorů a další elektroniky, anebo tam, kde převažují syntetické materiály bytového zařízení, dochází k rychlejší oxidaci tělesných buněk, k jejich rozpadu a k urychlení procesu stárnutí. Záporné ionty, vznikající hlavně u vodních ploch a toků včetně vodopádů, dělají přesný opak – posilují buněčnou regeneraci a stárnutí zpomalují. Toto je také jeden z významných důvodů, proč bydlet v blízkosti moře, například v Chorvatsku na Jadranu.